+45 86 20 80 40

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. 

Ved at bestille varer på shop.andersen-furniture.dk accepterer du, at Andersen Furniture registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

Andersen Furniture er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af kunders personoplysninger - og prioriterer sikkerheden højt. Andersen Furniture registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Andersen Furniture har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Andersen Furniture registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver.

For at kunne handle på shop.andersen-furniture.dk skal du oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Ved afgivelse af personoplysninger accepterer du, at Andersen Furniture behandler oplysningerne, herunder at vi:

• registrerer de personoplysninger, du afgiver
• registrerer oplysninger om de køb, du foretager på shop.andersen-furniture.dk.

Andersen Furniture opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Herunder at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Andersen Furniture A/S via e-mail info@andersen-furniture.dk

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Andersen Furniture tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er

Andersen Furniture A/S
Zeta 1
8382 Hinnerup

CVR-nr.: 14684743

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til info@andersen-furniture.dk

Klage over Andersen Furniture A/S’ behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk